NIEPRZERWANIE OD 2019 ROKU PODDAJEMY AUTOMATYZACJI

WSZYSTKIE KLUCZOWE SEGMENTY FIRMY.WDROŻENIE JAPOŃSKIEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KAIZEN

1.01.2022 WPROWADZILIŚMY:

1. AUTOMATYZACJA PROCESÓW REZERWACJI BILLBOARDÓW:
Po otrzymaniu i analizie handlowej zapytania klienta - oferty generowane są automatycznie.
Przygotowanie oferty zajmuje około 30 sekund.

1.03.2022 WPROWADZILIŚMY:

2. AUTOMATYZACJA WERYFIKACJI PLIKÓW GRAFICZNYCH:
Przesłane pliki graficzne weryfikowane są przez specjalistyczny program - Preflight:

A. Automatycznie potwierdza poprawność plików graficznych.
B. Automatycznie poprawia pliki graficzne - po akceptacji klienta.
C. Analizuje niepoprawne pliki - wskazuje dane niezbędne do poprawy.

1.05.2022 WPROWADZILIŚMY:

3. AUTOMATYZACJA POWIADOMIEŃ MAILOWYCH DLA KLIENTÓW:
Klient informowany jest na każdym etapie zamówienia,
na jakim etapie jest jego realizacja.

System powiadomień przypomina klientom m. in. o konieczności:

1. Dosłania lub poprawienia plików graficznych wg specyfikacji.

2. Dostarczenia materiałów reklamowych, jeśli klient takie posiada.

3. Opłacenia i zwrotu umowy lub aneksu.

System informuje o 3 krokach, po których reklama klienta 

zostanie wyeksponowana na wybranych billboardach:

1. Wybierz nośniki i czas ekspozycji.
2. Potwierdź wybór i opłać proformę.
3. Stwórz z nami lub prześlij grafikę.
Krok 4 ostatni należy do nas - to powiadomienie zawierające zdjęcie z realizacji.

1.06.2022 WPROWADZILIŚMY:

4. AUTOMATYZACJA WYSYŁKI RAPORTÓW FOTOGRAFICZNYCH Z REALIZACJI:
Serwisy fotograficzne wysyłane są z systemu bezpośrednio na adres wskazany przez klienta.