Po Pierwsze

 ODWIECZNE ZADANIE REKLAMY 

Jakie jest zadanie reklamy ? Przyciągnąć uwagę klienta. Pomóc sprzedać towar lub usługę. Pokierować w odpowiednie miejsce, do celu.  

A przede wszystkim? 

  PRZEDE WSZYSTKIM REKLAMA MA PRZYNIEŚĆ DOCHÓD. TAKI JEST JEJ CEL ! 

O TYM CZYTAJ W KROKU DRUGIM  >>

Prawidłowa lokalizacja nośnika billboardowego

Najważniejsza jest lokalizacja

Reklama zewnętrzna czyli ogólnie mówiąc: billboardy, siatki naścienne i banery, 

skutecznie oddziałują swoim przekazem na kierowcę lub pieszego jeśli są dobrze zlokalizowane, to znaczy znajdują się w obszarze pola widzenia tj. na wprost osi jezdni lub blisko pobocza, i umieszczone do maksymalnej wysokości 2 piętra.

Lokalizacja nośnika reklamowego musi umożliwiać właściwą percepcję obrazu przez minimum 1,5 sekundy, czyli nie może być niczym przesłonięta,  znajdować się blisko ruchliwego ciągu komunikacyjnego, a długość najazdu musi być tym większa, im jest większa prędkość pojazdów. 

Przy zachowaniu tych dwóch podstawowych zasad umiejscowienia nośnika reklamowego, 

możemy zacząć mówić o tym, czy umieszczona na nim reklama, może być skuteczna czy nie. 

 CELUJ TYLKO W SKUTECZNĄ REKLAMĘ - TO KLUCZ DO SUKCESU
 REKLAMA MUSI PRACOWAĆ DLA CIEBIE 

Jak twoją reklamę widzą odbiorcy

Reklama oddziałuje na wszystkich w mniejszym lub większym stopniu. 

Często nawet podświadomie buduje markę i prestiż firmy. Nie ma firmy, która nie chciałaby mieć swojego billboardu w ruchliwym miejscu. 

Sposobów na przyciągnięcie uwagi widza jest wiele.
Liczą się proste i czytelne elementy graficzne, wyraźne podkreślenie tekstem tego  CO JEST NAJWAŻNIEJSZE.   

Dla przykładu:

Jeśli jest to produkt - nazwa i korzyść jaką niesie produkt. To samo dotyczy usługi.

Jeśli najważniejszy jest dojazd - nazwa firmy i czytelny układ dojazdu.

Jednym słowem liczą się proste, duże i czytelne komunikaty, dla zwrócenia uwagi ozdobione być mogą wyrazistym zdjęciem przedstawiającym firmę lub branżę.

W reklamie zewnętrznej liczą się tylko kolory. Subtelności graficzne i większa ilość tekstu są właściwe dla reklamy gazetowej lub katalogowej. 

 ZWYCZAJOWO NIE UMIESZCZA SIĘ REKLAM BUDZĄCYCH SPOŁECZNE  KONTROWERSJE