Od 2018 roku codziennie wdrażamy japoński system zarządzania KAIZEN

01.01.2022 WPROWADZILIŚMY:
AUTOMATYZACJA PROCESÓW REZERWACJI BILLBOARDÓW
Po otrzymaniu i analizie handlowej zapytania klienta - oferty generowane są automatycznie.
Przygotowanie oferty zajmuje około 30 sekund.


01.03.2022 WPROWADZILIŚMY:
AUTOMATYZACJA WERYFIKACJI PLIKÓW GRAFICZNYCH
Przesłane pliki graficzne weryfikowane są przez specjalistyczny program - Preflight:
A. Automatycznie potwierdza poprawność plików graficznych.
B. Automatycznie poprawia pliki graficzne - po akceptacji klienta.
C. Analizuje niepoprawne pliki - wskazuje dane niezbędne do poprawy.


01.05.2022 WPROWADZILIŚMY:
AUTOMATYZACJA POWIADOMIEŃ MAILOWYCH DLA KLIENTÓW
Klient informowany jest na każdym etapie zamówienia,
na jakim etapie jest jego realizacja.

System powiadomień przypomina klientom m. in. o konieczności:

1. Dosłania lub poprawienia plików graficznych wg specyfikacji.

2. Dostarczenia materiałów reklamowych, jeśli klient takie posiada.

3. Opłacenia i zwrotu umowy lub aneksu.


System informuje o 3 krokach, po których reklama klienta

zostanie wyeksponowana na wybranych billboardach:

1. Wybierz nośniki i czas ekspozycji.
2. Potwierdź wybór i opłać proformę.
3. Stwórz z nami lub prześlij grafikę.
Krok 4 ostatni należy do nas - to powiadomienie zawierające zdjęcie z realizacji.


01.06.2022 WPROWADZILIŚMY:
AUTOMATYZACJA WYSYŁKI RAPORTÓW FOTOGRAFICZNYCH Z REALIZACJI
Serwisy fotograficzne wysyłane są z systemu bezpośrednio na adres wskazany przez klienta.


01.12.2022 WPROWADZILIŚMY:
1. Została dodana wielkość formatu zadruku i wykończenia do każdego nośnika.
2. Wdrożyliśmy automatyczne potwierdzenie mailowe wykonanych płatności wychodzących.